BORITI SE MORAMO ZA MIR!

Mag. Vlado Pegan Foto: ZIFS

V zaključnih besedah sekreterja Zveze društev vojnih invalidov Slovenije mag. Vlada Pegana, je bil še posebej poudarjen poziv k miru, saj vse prevečkrat poslušamo, kako in kam je potrebno usmeriti pomoč v orožju, namesto da bi se državniki prizadevali za mirno rešitev sporov.

V zelo zanimivi oddaji Odprta dlan v petek, 23. maja, je Vlado Pegan seznanil poslušalke in poslušalce oddaje z razvojem skrbi in zaščite za vojaške invalide od Antike pa do danes ter se še posebej osredotočil na zakonodajo po Prvi in Drugi svetovni vojni, kakor tudi na današnji položaj vojaških invalidov pri nas in v svetu.

Oddajo smo popestrili tudi z zanimivi in poučnimi nagradnimi vprašanji in s tem še dvignili poslušanost. Poslušalci pa so bili tudi seznanjeni z izvedbo vseh posebnih socialnih programov, ki jih izvaja zveza in tudi štirinajst društev po Sloveniji. Govora pa je tudi bilo o mednarodnih stikih in sodelovanju.

Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: