Socialna in materialna pomoč invalidom

Čas, v katerem živimo, je izjemno prizadel najšibkejše in najranljivejše skupine, kamor zagotovo sodijo tudi invalidi, ki nujno potrebujejo pomoč. Celovita in vsestranska pomoč mora zajemati tudi socialno in materialno pomoč članom. Program Socialna in materialna pomoč članom je namenjen uporabnikom – invalidom, ki so zaradi svojega posebnega položaja izpostavljeni socialnim, materialnim in preživetvenim rizikom. S tem programom se pokrivajo tudi posebni stroški, ki nastanejo zaradi nujnosti potreb po opremi in različnih invalidskih pripomočkih. V težjih življenjskih situacijah je potrebno ljudem pomagati tudi na področju njihove eksistence, kar zadeva omogočanje preživetja, najnujnejših življenjskih potrebščin, kamor spadajo tudi oblačila pa tudi higienski pripomočki, oprema za otroke ter invalidska tehnična sredstva.