Pod-uk

Skozi leta opažamo, da uporabniki in člani potrebujejo v smislu promocije zdravja in prevencije pred poslabšanjem njihovega stanja, tudi primerne oblike izobraževanja. Pester in bogat program zajema različne izobraževalne oblike in vsebine, ki so namenjene zlasti invalidom z ozirom na njihovo socialno in zdravstveno situacijo. Izobraževanje pa je tudi ena od temeljnih človekovih pravic. Program vsebuje aktivnejšo participacijo v vseh družbenih strukturah, kakor tudi pomembnejših življenjskih situacijah. Izvajajo se predavanja z različnih področij, še posebej tista, ki zadevajo:
– oblikovanje ustreznih stališč do svojega položaja in ustvarjanje pozitivne samopodobe;
– seznanjanje z novimi metodami prehranjevanja in ukrepi za izboljševanje zdravja na področju prehranjevalnih navad;
– strokovna predavanja s področja medicine, ki izhaja iz holističnega pristopa;
– učenje drugih telesnih psihoterapevtskih tehnik, ki ustrezajo možnostim invalidske populacije in drugih skupin ZIFS-a;
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– seznanjanje z elementi telesne govorice in drugih neverbalnih sporočil;
– meditacijo s sprostitvenimi tehnikami, posebej namenjenimi invalidom;
– spodbujanje k čimbolj aktivnemu staranju in načinu življenja na splošno;
– kreativno vizualizacijo in tehnike razvijanja čustvene inteligence;
– učenje tujih jezikov itn.