Osebna asistenca

Program osebne asistence zajema 24-urno pomoč najtežjim invalidom, ki zaradi posledic svoje invalidnosti nujno potrebujejo pomoč drugega človeka, ki pa ni samo in tudi ne more biti samo laična, ampak jo lahko izvajajo le osebe, ki so strokovno usposobljene. To posebej navajamo zato, ker je temu primerno oblikovana tudi cena te storitve.

Program osebne asistence zajema kompletno pomoč uporabniku z vidika hranjenja, sanitarno-higienskih potreb, kuhanja, pranja, pomoč pri gibanju in spremljanje uporabnika. Osebna asistenca omogoča uresničevanje imperativa neodvisnega življenja kot enega postulatov civilne družbe in EDF. V naši organizaciji smo se s tem programom soočili v letu 2007, ko smo ga morali ponuditi naši tajnici, ki se je v tem letu odločila za samostojno neodvisno življenje, pa tega programa kljub številnim urgencam v svoji matični organizaciji ni dobila. Menimo, da bodo potrebe po izvajanju tega programa v bodoče še večje tudi glede števila uporabnikov in tudi zaradi slabšanja zdravstvenega stanja nekaterih naših članov, ki do zdaj te storitve niso potrebovali.