Odmev

Program Odmev predstavljajo tri formacije in sicer:

  • Spletna stran,
  • Spletni časopis slovenskih invalidov Sporočevalec
  • Oddaje: kontaktne in druge radijske oddaje ter TV oddaje.

Spletna stran je od januarja 2016 obogatena z vsemi številkami spletnega časopisa Sporočevalca.

Spletni časopis slovenskih invalidov Sporočevalec je namenjen vsem invalidom. To ni glasilo invalidskih organizacij ali drugih organiziranih oblik invalidov, ampak vseh invalidov v naši državi. Ker pa se invalidnost in bolezni nenehno prepletajo, saj so večkrat ena drugi vzrok in posledica, so v Sporočevalcu objavljeni tudi prispevki različnih vrst bolnikov oz. tudi o boleznih, saj tudi nekatere invalidske organizacije nosijo ime po vzrokih nastalih iz bolezni.

Sporočevalec izhaja enkrat do dvakrat tedensko, ali po potrebi. Je popolnoma brezplačen, prejemajo ga vse invalidske organizacije, velik del humanitarnih organizacij in društev, kakor tudi vse zainteresirane javnosti in posamezniki.  Sporočevalec sporoča o vseh pomembnih dogodkih. ZIFS ga izdaja od leta 2010, prej pa so bile to Tedenske informacije.

Radijske oddaje v katerih sodelujejo invalidi oz. bolniki,  ali pa so njim namenjene, oblikujemo že od konca leta 1994 naprej, ko je bil predsednik ZIFS-a še tiskovni predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in je prav tam pričel z delom v tej smeri, ki se je izkazalo kot izjemno uspešno in omogočilo številnim invalidom, da so prišli pred mikrofone radijskih postaj.

Uvodoma se v programu izvede priprava invalidov za medijske nastope v javnosti ter še zlasti pred radijskimi in tv oddajami, svetovanje na tem področju.
Aktivnost tega programa se kaže v medijski in strokovni podpori invalidom, pa tudi osebam, ki jim pomagajo z vidika obveščanja in ozaveščanja invalidov o zdravstveno – rehabilitacijskih tematikah, o možnostih kulturnega in športnega udejstvovanja, o pravnih vprašanjih, o duševno – emocionalnih procesih adaptacije na invalidnost, o podporah v primeru konfliktnih in stresnih situacij z vidika družinske in skupinske dinamike, podporo v primeru hudih travmatskih stanj in suicidalnega vedenja tako na ravni družine kot na ravni skupnosti, organiziranje in pomoč pri izvedbi vseh vrst posvetov na temo invalidnosti s pripravami invalidov kot posamičnih subjektov na tovrstne dogodke, svetovanje invalidom in osebam, ki z njimi žive oziroma jim pomagajo pri premagovanju intecionalnih zavor oziroma blokad itn.

Program je kar dvakrat namenjen invalidom: po vsebini, saj so tematike, ki temeljijo na temah invalid:invalidu, kjer invalidi z določeno invalidnostjo z ostalimi delijo svojo izkušnjo in jim pomagajo z informacijami ter po sodelovanju invalidov v oddajah z vsemi pripravami za javno nastopanje.

V sklopu tega programa se izvaja tudi podpora invalidskim in humanitarnim organizacijam pri pripravi tiskovnih konferenc, okroglih miz, pisanju različnih prigodnih tekstov, nekrologov, čestitk in drugih besedil s področja stikov z javnostmi.

Vsaka organizacija oz. skupina invalidov se lahko vedno obrne na vodstvo ZIFS za vso potrebno pomoč na našem elektronskem naslovu info@zifs.si ali na naši mobilni številki: 041 381 679, vsak dan med 8. in 16. in vse dni v letu, saj smo dosegljivi praktično sleherni trenutek.