INVALIDI SMO DEL CIVILNE DRUŽBE

bšV zelo odmevni radijski oddaji Odprta dlan, v petek, 30. junija, je Boris Šuštaršič govoril o najnovejših zapletih v zvezi z oblikovanjem Sveta FIHO, kjer bi morali po dogovoru med humanitarnimi in invalidskimi organizacijami, izvoliti predsednika Sveta, kar pa se ni zgodilo, saj so podprli predstavnika vlade v svetu, kar se do sedaj še ni nikoli zgodilo, saj so se skozi vsa leta, kot predsedniki sveta izmenjevali predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij. Iz protesta proti takšnemu načinu, so predstavniki večine invalidskih organizacij sejo zapustili.

Boris Šuštaršič je govoril tudi o drugih poskusih izrinjanja invalidov iz procesa odločanja. Opozoril je tudi na druga kratenja pravic invalidov in bil tudi kritičen do nove zdravstvene reforme, ki invalidom prav tako ne prinaša nič dobrega.

Omenil je možnost, da bo spet kandidiral za državnega svetnika v Državnem svetu RS.

Dotaknil se je tudi nedavne mednarodne konference predstavnikov invalidskih podjetji ter povedal, da so invalidska podjetja v Sloveniji zelo uspešna. Pri tem je še zlasti izpostavil invalidsko podjetje Birografika Bori.

Ker so pred vrati počitnice je tudi opozoril na pomen obnovitvene rehabilitacije za invalide.

Prepričan je bi, da mora Svet za invalide v svojem novem mandatnem obdobju narediti veliko več, kot pa mu je to uspelo doslej.

SO NAD INVALIDSKIMI ORGANIZACIJAMI ČRNI OBLAKI?

V jutrišnji oddaji Odprta dlan ob 10.30 bo gost Boris Šuštaršič, ki bo govoril o problematiki financiranj invalidskih organizacij, konstituiranju Sveta Fundacije za financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij v novem, 5. mandatnem obdobju od letos pa do 2022. Dotaknil se bo tudi nedavnih dogodkov v zvezi s tem, ki so pripeljali do nestrinjanja večinskega dela invalidskih organizacij v zvezi z volitvami v Svetu FIHO in v zvezi s predvidevanjem, da gre v tem primeru za podržavljanje civilne družbe s strani vladnih predstavnikov v FIHO.

Oddaja je kontaktna in bo trajala predvidoma do 11.15, kar pomeni, da lahko v tem času tudi pokličete na številko 01 786 0 400. Frekvence Radia zeleni Val so: 95,1MHz, 95,9 MHz in 100,3 MHz.

CIVILNI INVALIDI VOJN SO OPOZORILI

sdr

Na posebni tiskovni konferenci Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki je bila v četrtek 15.junija, so invalidi opozorili na stalno zniževanje pravic civilnim in drugim invalidom vojn v državi.

Povedali so tudi, da so kar eno leto čakali na sestanek z odgovornimi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kamor jih je napotil, po sestanku z njim, predsednik vlade Miro Cerar. Sprašujejo se ali predsednik nima dovolj avtoritete ali pa ga nekdo na resornem ministrstvu ne posluša?

Tiskovna konferenca je bila zelo odmevna, saj je STA obvestila vse slovenske medije in objavila tudi izjavo predsednika zveze mag. Adolfa Videnška.

Zaslužni profesor dr. Andrej Šalehar je opozoril na zanimive primere pravic iz časa Avstro-Ogrske monarhije in predstavil vrsto dokumentov tistega časa. To so listine iz leta 1917 in kasneje. Profesor trenutno dela tudi na odkrivanju novih primerov listin v arhivih slovenskih arhivih in knjižnicah. Njegovo delo je objavljeno tudi  v digitalni knjižnici Slovenije (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NSZ01vwu), sicer pa je doktor Šalehar agronom.

Ob dnevu civilnih invalidov vojn so tako dostojno opozorili nase tudi mlajše generacije, ki so tudi še žrtve odvrženega vojaškega materiala iz Prve in Druge svetovne vojne in Vojne za Slovenijo.

 

cis1

 

Podroben opis prve zakonske zaščite civilnih vojnih poškodovancev na ozemlju današnje Slovenije, ki bo letos praznovala 100.letnico, lahko dobite na naslovu Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, kjer vam jo bodo radi posredovali.

 

 

Resolucija civilnih invalidov vojn Slovenije

Civilni invalidi vojn (CIV) Slovenije, zbrani na vseslovenskem srečanju CIV Slovenije, sprejemamo resolucijo, s katero seznanjamo slovensko javnost in Vlado RS; z našimi opravičenimi pričakovanji glede ohranjevanja in izboljševanja varstva CIV Slovenije. Prav tako o odnosu slovenske države do teh vsebin.

1.

Dejstvo je, da smo CIV postali vojni invalidi – ne po svoji krivdi, zaradi poškodb z vojaškimi razstrelivi med vojnami ali po njih. Pri tem, smo bili kot otroci  ukradeni za otroštvo in obsojeni na »zapor s svojimi invalidnostmi«, brez možnosti pomilostitve, vse do konca življenja.

2.

Veliko se piše in govori o spravi, zaradi dogajanj v času med, ob in po drugi svetovani vojni ter budi žrtve, ki so že dotrpele svojo usodo.

Ostali pa smo mi, civilni vojni poškodovanci, ki še vedno trpimo, predvsem zaradi človeškega brezumja! Z nami pa se nihče ne pogovarja o spravi.

Po dolgotrajnem prigovarjanju, nas je predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, sicer sprejel v februarju 2016 na pogovor, zaradi 20-letnega zanemarjanja in nujnosti dopolnjevanja varstva vojnih invalidov Slovenije.

Res, da je predsednik Vlade RS takrat naložil ministrici MDDSZEM obveznost – dogovarjanja z nami o teh vsebinah. Res pa je tudi, da se to ministrstvo obnaša tako, kot da smo mi zaradi njih in ne oni zaradi nas. Po enem letu od vložitve naših predlogov, so sklicali delovni sestanek z nami, da smo obravnavali te predloge.

Povedali so nam, da je obseg varstva vojnih invalidov v RS nadaljevanje obsega tega varstva v bivši SFRJ. Zavrnili so praktično vse naše predloge za vrnitev odvzetih pravic in nadaljnje zboljševanje varstva, pogovarjali se bomo edino še glede usklajevanja prejemkov.

3.

Civilni poškodovanci vojn odločno zahtevamo od RS:

  • Da nemudoma uredi pravično usklajevanje prejemkov vojnih invalidov
  • Da se vrne in ustrezno uredi obnovitvena zdravstvena rehabilitacija za vojne invalide
  • Zahtevamo, da država preneha z brezbrižnim odnosom do vojnih invalidov, da takoj pristopi, ob sodelovanju z vojnimi invalidi, k iskanju oblik, načinov in obsega varstva, ki bo za vse vojne poškodovance predstavljalo pošteno pravično odškodnino za njihovo neposredno in posredno škodo, na osebni integriteti in osebnem zdravju

4.

Nikakor ne sprejemamo ugovorov o pomanjkanju sredstev in nesorazmernosti z drugimi upravičenci:

  • vsako leto se izdatki za vojne invalide zmanjšajo za okoli 10%, zaradi našega odhajanja
  • posebej poudarjamo, da RS vse do sedaj še ni postavila in izterjala pravičnih vojnih odškodnin od agresorjev v drugi svetovni vojni na naše ozemlje. Apeliramo, da to stori!

Še enkrat:  mi smo živi spomeniki človeškega brezumja! Smo vest človeštva! Zaslužimo boljši odnos do nas!

Pridržujemo si pravico poročati o teh anomalijah v naši državi, tako slovenski javnosti, kot tudi ustreznim institucijam v Evropi, zlasti tudi glede neurejenosti vojnih odškodnin. Pridržujemo si tudi pravico predlagati razrešitev odgovornih za te anomalije.

 

CIV Slovenije, Trebnje, 14.6.2017

 

 

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://drive.google.com/file/d/0B9U1OOmh_DKmVE1telZZZEY4ZFU/view

SREČANJE INVALIDOV

brezje bV torek, 29.maja, je bilo veliko srečanje invalidov na Brezjah, ki se ga je udeležilo tudi veliko naših invalidov. To je bila tudi priložnost za srečanje invalidov z različnih koncev Slovenije. Vezi, ki so jih stkali bodo obnovili prihodnje leto.

V tem predpoletnem času je veliko priložnosti za obiskovanje znanih turističnih krajev in znamenitosti. Pri srečanju so pomagali tudi naši izvajalci posebnega socialnega programa, zlasti Boštjan je imel polne roke dela saj je bilo potrebno vse invalide tudi pripeljati in poskrbeti za njihove potrebe med srečanjem.

 

 

Maša Vavpot

PREBAVNI SKOKOVI SO POMEMBNI

dav

V Združenju invalidov – Forumu Slovenije smo v ponedeljek, 22. maja, organizirali zanimivo predavanje z naslovom Prebavni sokovi, zdravje in zdrava dolgoživost, ki ga je imel zasebni raziskovalec Mitja Fajdiga.

Zanimivega predavanja se je udeležilo veliko invalidov in bolnikov. Prišla je tudi slovenska pesnica Neža Maurer.

 

nežamaurer

 

Maša Vavpot

 

 

 

 

 

ZDRUŽUJEMO GENERACIJE

Invalidi s Ptuja, vsaj tisti ki so prišli na zanimivo predavanje Igorja Mravlje, z naslovom Invalidi skozi zgodovino sveta, so bili prijetno presenečeni nad odzivnostjo učencev sedmih, osmih in devetih razredov Osnovne šole Olga Meglič na Ptuju, ki so pokazali veliko zanimanja za dosežke invalidov od Antike pa do danes.

Ostalo je še več kot 100 prostih mest, saj smo pričappptkovali vsaj toliko invalidov s področja vzhodne Štajerske. Kakor koli že, osnovnošolci želijo še več informacij o invalidih in invalidnostih.

 

 

 

 

Bortu Pogačnik

USPEŠNO SREČANJE

Peto strokovno srečanje društev bolnikov s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi (Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB), Društvo psoriatikov Slovenije, Društvo revmatikov Slovenije) je potekalo 5.4.2017 v prostorih Domus Medica.

Organizator letošnjega strokovnega srečanja je bilo društvo za KVČB. Glavna tema srečanja, ki se ga je udeležilo okoli 60 članov vseh treh društev, je bila zdravstvena pismenost kroničnih bolnikov. O različnih vidikih zdravstvene pismenosti ter o problematiki, ki jo morajo poznati ljudje, ki živijo s kroničnimi boleznimi so spregovorili strokovnjaki različnih strok. Predstavniki bolnikov so opozorili tudi na dejstvo, da bolniki pogosto niso ustrezno informirani o zdravljenju, kot se je denimo to zgodilo ob nedavni menjavi biološkega in podobnega biološkega zdravila v UKC Ljubljana.ss1

V uvodnem delu strokovnega srečanja sem kot predsednica društva za KVČB, organizatorja srečanja povedala in poudarila: »Vsi, ki živimo s kroničnimi boleznimi, dobivamo in tudi zahtevamo vedno večjo možnost (so)odločanja o lastnem zdravljenju in hkrati postajamo odgovorni za svoj prispevek pri doseganju čim boljših rezultatov zdravljenja. Za odgovorno sodelovanje v procesu zdravljenja pa je v prvi vrsti pomembno dobro poznavanje svoje bolezni. Postati moramo strokovnjaki za svojo bolezen. Pa ne samo to – dobro moramo poznati delovanje in strukturo zdravstvenega sistema in delovanja zdravstva nasploh. Za tako delovanje bolnika pa je najprej potrebna dobra zdravstvena pismenost.«

S predstavitvijo delnih rezultatov ankete o zdravstveni pismenosti bolnikov s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi, nas je seznanil in jih predstavil Dušan Baraga, dr. med. V predavanju je primerjal pismenost, razumevanje navodil in razumevanje zdravljenja različnih tipov kroničnih bolnikov, ki so sodelovali pri anketi. Tadeja Polanc, ki že nekaj več kot 8 dela na oddelku za gastroenterologijo nam je v predavanju predstavila vlogo medicinskih sester v ambulanti KVČB in pojasnila, da je naloga sester KVČB dobro poznati bolezen in o njej izobraževati tudi bolnika in ga med zdravljenjem podpirati. Specializirana sestra bolniku ob strokovni podpori daje občutek varnosti in razumevanja in predstavlja povezovalni člen med bolnikom in zdravnikom, pa tudi družinskimi člani ali skrbniki bolnika.

V drugem sklopu je izred. prof. Marija Petek Šter, dr.med., spec. iz ZD Trebnje pojasnila pomen besede adherenca, ki praviloma pomeni jemanje zdravil po navodilih zdravnika. Profesorica nam je razložila, kaj vse vpliva na boljšo ali slabšo adherenco, kako jo lahko v partnerskem odnosu med zdravnikom, sestro, bolnikom in svojci tudi izboljšamo. Nato je Žiga Križaj, iz podjetja PhMR d.o.o predstavil izsledke raziskave o sodelovanju slovenskih bolnikov pri zdravljenju, ki je bila izvedena za Mednarodni forum znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb v drugi polovici leta 2016. Raziskovalci so preverjali, kako oziroma koliko bolniki sodelujejo, pa tudi, kako ugotovljeno stanje izboljšati. Slišali smo, da je velika večina sodelujočih zdravnikov menila, da bi sodelovanje bolnikov lahko izboljšali, in sicer tako, da bi se z bolniki več pogovarjali in z bolj koordiniranim pristopom vseh zdravstvenih delavcev.

Po odmoru z osvežitvijo smo v tretjem sklopu o zdravilih najprej prisluhnili doc. dr. Tomažu Bratkoviču, mag.farm., iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Pojasnil nam je razliko med biološkimi in podobnimi biološkimi zdravili, kjer je povedal, da slednja sicer niso nikoli povsem enaka originalnim, so zelo podobna, a so vseeno skozi raziskave dokazala, da imajo enak učinek. Doc. Bratkovič je kljub zaupanju v podobna biološka zdravila povdaril, da stroka nasprotuje nemedicinskim zamenjavam bioloških zdravil s podobnimi biološkimi, da pa vsekakor podpira uporabo slednjih pri novih bolnikih. Naslednja predavateljica, Jasmina Klopčič, dr. med., iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke je spregovorila o pomenu poročanja neželenih učinkov zdravil in nam pokazala, kako in komu je treba neželene učinke poročati, pa tudi da jih lahko poročajo tudi bolniki/uporabniki zdravil in to popolnoma samostojno. Marjeta Jordan, mag. farm., iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke nam je kot naslednja predstavila dokumenta, ki ju najdemo v škatlici zdravil: Povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in navodilo za uporabo, ki predstavljata izčiščeno in odobreno stališče glede tveganj in koristi pri uporabi tega zdravila. Oba dokumenta sta preverjen in verodostojen vir informacij o zdravilu tako za zdravnike in zdravstvene delavce, kot tudi za bolnike.

Po tretjem sklopu je sledila okrogla miza, ki jo je moderirala ga. Vesna Tomaževič, v kateri so sodelovali Mateja Saje, Dušan Baraga, Marija Petek Šter, Žiga Križaj, Tadeja Polanec, Tomaž Bratkovič, Jasmina Klopčič in Marjeta Rozman, Andrej Gregorčič, Dragica Dremelj. Po razpravi, v kateri smo govorili o pomenu medicinske sestre v ambulanti KVČB, o problematiki upoštevanja in držanja zdravnikovih navodil glede zdravljenja in odmerjanja zdravil in tudi o menjavi bioloških zdravil s podobnimi biološkimi, je sledila večerja in druženje.

 

Mateja Saje