SVARILO PRED DOPUSTI

Eva Otoničar Foto: ZIFS

Kot nalašč, smo z Društvom Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave posneli v živo oddajo, prav pred časom poletnih počitnic in dopustov, saj ugotavljamo, da je največ poškodb glave zaradi prometnih nesreč in to v generaciji med 20. in 25. leti, kar gre pripisati zlasti nesrečam z motorji.

Strokovna sodelavka Društva Vita Eva Otoničar, je podrobno obrazložila tudi letošnjo obnovitveno rehabilitacijo, ki jo društvo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije organizira prvič. Udeležilo se jo bo okoli 70 invalidov in bo potekala v zdravilišču Thermana Laško. Podrobno pa je tudi spregovorila o vsebini tega programa za udeležence. Tisti, ki ne bodo imeli spremstva in imajo hujše težave, bodo lahko sprejeti na negovalni oddelek zdravilišča. V oddaji so bila poslušalcem zastavljena tudi tri zanimiva in učeča vprašanja. Skozi govorne bloke pa smo predstavili vse posebne socialne programe društva, ki deluje že od leta 1992.

Mladi motoristi, ki so največkrat žrtve najhujših nesreč, bi morali biti obveščeni o takšnih posledicah že s strani staršev ali pa s strani šol, ki jo obiskujejo. In prav Eva Otoničar, je tista oseba, ki že več let po slovenskih osnovnih in srednjih šolah opozarja na pasti vožnje brez čelad in s preveliko dozo adrenalina, ki velikokrat končajo z nepredvidljivimi posledicami. Na teh predavanjih sodeluje tudi član društva, ki ima že sam dolga leta hude težave zaradi nesreče v prometu.

V oddajo se je vključil tudi Peter Orešič, glasbeni strokovnjak za country glasbo, ki je tudi sam motorist, vendar, kot je dejal: »Brez čelade sploh ne znam voziti!« Pred nami je poletje, ki je tudi čas brezskrbnosti in včasih tudi s prenizkim nivojem pozornosti, ne samo v prometu, ampak tudi pri skokih v vodo, zlasti če se ne prepričamo o globini vodá. Pred leti smo imeli gosta v eni naših oddaj na Radio Sevnica (danes več ne deluje), ki je govoril o takšnem primeru na morju. Skočil je namreč v vodo, ko je bila plima in je bilo vse v redu. Ko pa je skočil drugič, pa je bila takrat oseka, in posledica je bila zlom vratne hrbtenice. Postal je tetraplegik.

Eva Otoničar je govorila tudi o dnevnem centru, ki deluje na društvu že več kot pet let. Tja lahko pridejo invalidi s poškodbo glave, ker se tam izvajajo različne vsebine in programi, namenjeni prav za njih v dopoldanskih in zgodnjih popoldanskih urah.

Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: