SOCIALNE IN ČUSTVENE KOMPETENCE SO POGOJ ZA URESNIČITEV POGOJEV MLADOSTNIKOV

V oddaji Sončni žarek na Radiu Celje v nedeljo, 9. aprila, je Metka Knez, povedala med drugim tudi to, da se zdaj ukvarja s programi za mladostnike.

Med drugim je tudi rekla: »Ko govorimo o razvoju socialnih in čustvenih kompetencah mladostnikov s posebnimi potrebami v šolskem okolju, imamo v mislih kako mladostniki s posebnimi potrebami pridobivajo socialne in čustvene kompetence/veščine za sobivanje v njihovem socialnem in šolskem okolju. Če ima mladostnik s posebnimi potrebami dovolj ustrezne podpore s strani odraslih, njegovih vrstnikov ter širšega socialnega okolja, ima pozitivne zglede za razvijanje socialnih kompetenc. V kolikor te podpore nima, je zanj toliko težje. Pri svojem študiju torej iščem pozitivne primere razvoja socialnih in čustvenih kompetenc in kako bi pozitivni primeri lahko pomagali tudi drugim, ki jim ustrezna podpora manjka.«

Kaj veliko, v sicer kratki oddaji, ni bilo mogoče več reči, je pa Metka knez obljubila, da bo na to temo tudi sama napisala nekaj za eno od naslednjih številk Sporočevalca.