STANOVANJA ČAKAJO NA INVALIDE

Alenka Kern, Stanovanjski sklad RS Foto: ZIFS

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je po zakonu dolžan zgraditi 10 odstotkov stanovanj za gibalno ovirane, kamor sodijo invalidi, pa tudi starejše gibalno ovirane osebe z različnimi kombiniranimi motnjami in težavami z gibanjem. Trenutno je ostalo še kar nekaj praznih najemnih stanovanj na ljubljanskem Brdu.  

V sredini oddaji Odprta dlan, 6. julija, je Alenka Kern, vodja stanovanjskega sektorja na Stanovanjskem skladu RS, govorila tudi o načrtih sklada, ki so izjemno smeli in v skladu s koalicijsko pogodbo sedanje vlade.

Povsod tam, kjer je stanovanj malo ali premalo, sklad pričakuje ponudbo občin, da prično z reševanjem te problematike. Kot je znano morajo biti pobudniki občine, sklad pa koordinira s celotno zadevo in jo tudi uspešno izpelje.

V oddaji so sodelovali tudi številni poslušalci, ki, kakor kaže iz oddaje, dobro poznajo dosedanje delo sklada in tudi njegove načrte.

Oddajo lahko že poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: