DR. JASNA MURGEL: »PODZAKONSKE AKTE ČIMPREJ SPREJETI!«

V izjemno odmevni radijski oddaji Odprta dlan je dr. Jasna Murgel, avtorica Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) poudarila, kako je potrebno čimprej sprejeti vse podzakonske akte, da se bo resnično uresničevalo varstvo pravic oseb z invalidnostjo.

Kot je znano, je dolga leta pripravljala ta zakon, ki so ga na koncu podprle vse parlamentarne stranke. Kot poslanska Državnega zbora je ves čas imela namero, da se tovrstna zakonodaja že vendar sprejme, saj smo bili predolgo let brez zakona na tem področju.

Opisala je tudi vse pomembne težave, ki jih imajo osebe z invalidnostjo pri vsakdanjem življenju, še posebej pa otroci. Zelo se zavzema za popolno inkluzijo (vključitev vseh otrok v »normalne« šole in tudi za deinstitualizacijo) pod sloganom Ena šola za vse.

Kot nova predsednica Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, se bo prizadevala, da se bo prav v tej organizaciji tudi čimprej pričelo uresničevati vse tisto, kar osebe s to vrsto invalidnosti tudi najbolj potrebujejo.

Pokazalo se je, da je s svojo analizo stanja, izjemna poznavalka tega področja, kar je in bo v prid vsem osebam z invalidnostjo. Že ves čas, se namreč prizadeva, da bi izraz invalid zamenjali, tako kot drugod po svetu s terminusom oseba z invalidnostjo, kar že uporabljajo v sosednji Hrvaški in drugod po svetu.