POLOŽAJ NOVINARJA JE ZELO ODVISEN OD LASTNIKA MEDIJA

Oddaja Odprta dlan je bila predvajana v petek, 10. septembra, kot smo napovedali v zadnji številki Sporočevalca, vendar oddaja, žal, ni bila kontaktna, ker je direktor Urada za komuniciranje Vlade RS (UKOM) mag. Uroš Urbanija, imel v petek veliko obveznosti in smo tako oddajo posneli že dan prej. Je pa obljubil, da bomo do konca leta še imeli priložnost, da bo tudi v stiku s poslušalci, povedal marsikaj zanimivega.

Tudi v tej oddaji smo se dotaknili številnih tem, ki zadevajo aktualni nivo komuniciranja Vlade z državljani. Ob tem je U. Urbanija posebej poudaril, kako so se tiskovne konference, ki jih UKOM pripravlja vsak teden, zelo dobro prijele, v smislu, da so na njih povabljeni vsi pomembni strokovnjaki, tako iz Slovenije, kakor tudi iz drugih držav in da imajo novinarske hiše možnost, da postavljajo vsakršna vprašanja v zvezi s temami, ki so tam predstavljene. Je pa res, da marsikdaj veliko informacij ne pride do gledalcev, bralcev ali poslušalcev, ker je interes lahko tudi omejen, ali pa se morda določenih tem medijske hiše ne dotaknejo.

Ob tem smo ga vprašali, kako ocenjuje položaj slovenskega novinarja v tem času in prostoru. Povedal je, da je položaj novinarja zelo odvisen od lastnika medija, kar je sicer tudi pričakovano, in da je zato obveščanje v tem kontekstu tudi na nek način usmerjeno. Kar zadeva komuniciranje Vlade z državljani v času covid krize, pa je povedal, da se mu zdi izjemno dobro, in da so tudi druge evropske države šle po tej poti, ko dnevno predstavljajo številne informacije, ki so lahko državljanom v pomoč.

Na začetku oddaje pa je orisal svojo pot – novinarja in urednika v številnih slovenskih medijih. Svoje pero je pričel vihteti že zelo mlad – v srednji šoli, potem pa je sodeloval z revijo Ognjišče, Radiem Ognjišče, Družino in bil tudi pomočnik odgovornega urednika STA. Spominjamo se ga tudi kot odgovornega urednika Multimedijskega centra RTV Slovenija, enega izmed ustanovitelja Nove24TV in njenega spletnega portala ter danes ko je direktor UKOM-a. Seveda pa ne gre pozabiti tudi obdobja, ko je bil lektor slovenskega jezika na Univerzi v Rimu.