PREDSTAVLJENA CEREBRALNA PARALIZA IN SONČKI

V oddaji Odprta dlan v sredo, 13. maja, je Lojze Tomaževič podrobno seznanil poslušalce s poslanstvom Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Odgovarjal je tudi na številna vprašanja poslušalk in poslušalcev ter za namero poučnosti oddaje tudi zastavil tri zanimiva nagradna vprašanja. Posebej je izpostavil vlogo varstveno delovnih centrov, ki jih je občutno premalo. »Državni«, kakor tudi Sončkovi, pokajo po šivih, saj ni dovolj sredstev ali prostorov ter tudi strokovnega kadra, da bi lahko odgovorili na potrebe številnih oseb z motnjo v duševnem razvoju pa tudi gibalno oviranih. Lojze Tomaževič je bil mnenja, da je potrebno čimprej urediti vprašanja s koncesijami ter jih povečati, sicer težav ne bomo mogli rešiti.

V oddaji je bilo postavljeno tudi vprašanje, kam pa lahko potem gredo vsi tisti, ki so bili odklonjeni in ki jih je več sto. L. Tomaževič je povedal, da te probleme delno rešujejo tudi z osebno asistenco, čeprav to ni bil namen tega programa in tudi ne prispeva k druženju takšnih oseb, ki je za njih še posebej pomembno