VELIKO INTERESA IN VELIKO STANOVANJ

V oddajah Odprta dlan na Radiu Zeleni val, vsako leto namenimo tudi posebno pozornost stanovanjski problematiki ranljivih skupin. Da bi bilo tudi letos tako, smo v studio povabili, svetovalko direktorja, vodjo službe, Stanovanjski sklad RS Tamaro Rozman in direktorja s Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Saša Rinka. V oddaji, ki bo v sredo, 5. maja ob 10.30 uri, bosta predstavila uspešno dograditev in izročitev številnih stanovanj na področju mesta Ljubljane, kar je velika pridobitev in dobro pretehtana načrtovana gradnja na tem področju Slovenije.

V oddaji lahko sodelujete s svojimi vprašanji tudi preko telefonske številke 01 786 0 400 med 10.30 in 11.15 uro. Pred desetletjem in več, je bilo to stanovanjsko vprašanje slabše reševano, kot pa je v novejšem obdobju, saj je dobro sodelovanje med republiškimi in mestnim skladom, obrodilo številna nova stanovanja. Kakšni pa so tudi načrti za prihodnje, boste izvedeli v tej oddaji, ki je ne smete preslišati, če še nimate zadovoljivo rešeno svoje stanovanjsko vprašanje.