NAŠI NAJSTAREJŠI SO MODROST NAŠEGA NARODA

Gost oddaje Odprta dlan, 15. julija na Radiu Zeleni Val, je bil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je odgovarjal na vaša vprašanja, katera ste poslali na Radio Zeleni Val. Beseda ni tekla samo o vseh razmerah povezanih s koronavirusom in o aktivnostih ter odzivnosti ministra in njegove ekipe v tej krizi, ampak tudi o njegovi vlogi očeta in moža.   

»Celovita skrb za starejše je ena od glavnih treh prioritet mojega ministrstva. Korona čas je pravzaprav prinesel to prioriteto na prvo mesto. Moj pristop k reševanju področja se kaže na dveh ravneh. Najprej interventno kratkoročno, kar pomeni da sem stalno v stiku z direktoricami, direktorji domov za starejše, s skupnostjo socialnih zavodov. Korona kriza je naplavila na dan do desetletja ali več trajajočo kadrovsko in finančno podhranjenost v domovih za starejše. Kadra ni zato, ker so plače prenizke, in tega ne moreš rešiti v nekaj mesecih. Bomo pa to rešili. Skupaj z ministrom za zdravjem imava odgovornost in tudi intenzivno delamo, da pripravimo sistemsko dolgoročno vzdržno rešitev. To je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo krovno uredil to področje,« je dejal minister Janez Cigler Kralj, ki je v prvem julijskem tednu obiskal tudi Dom starejših v Šentjurju. Posebej je tudi izpostavil dobro sodelovanje z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije. Na koncu oddaje nam je minister, oče štirih otrok zaupal svoje osebno vodilo, to so besede nekdanjega ameriškega predsednika Franklina Roosevelta: »S čim najbolj spreminjamo svet! Z otroki. Vsak otrok prinese nekaj novega na ta svet in bo ostal, upajmo da tudi takrat, ko  nas že več ne bo. Morda nismo mogli pripraviti prihodnosti za naše otroke, lahko pa svoje otroke pripravimo na prihodnost.«