PSIHOSOCIALNA POMOČ IN OPORA COVID-19

V novi julijski številki glasila Ljubljana (št. 6/2020) na strani 19 lahko pod rubriko Pomembne telefonske številke – psihosocialno svetovanje in podpora zasledite tudi številko Združenja invalidov – Foruma Slovenije, ki se v sklopu programa Psihosocialna pomoč in opora invalidom ter drugim ranljivim skupinam COVID-19 že od 16. marca naprej oglaša na zgoraj zapisano številko. Glasilo Ljubljana si lahko preberete tudi na spletu. Kliknite na tukaj.