SPET ZA MIKROFONI

Veliko predstavnikov različnih vrst invalidnosti bi zopet želelo priti čimprej pred mikrofone, da bi podobno, kakor v preteklosti nekdanji predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojn Franc Donko, nagovorili svoje članice in člane ter jih ohrabrili v tem času. Sicer pa Franc Donko živi in dela v Mariboru, na funkciji predsednika Zveze pa ga je že pred časom uspešno zamenjal mag. Dolči Videnšek, ki tudi zelo rad sodeluje v naših oddajah. (bp)