VOJNI INVALIDI SKOZI ČAS ZGODOVINE

V nedeljo, 22. marca, bo na Radiu Triglav, ki pokriva Gorenjsko, kot gost oddaje nastopil Janez Podržaj, ki je predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. V polurni oddaji, ki smo jo posneli pretekli teden bo predstavil delovanje Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, ki je bila v zdajšnji obliki ustanovljena 19. decembra 1994 in združuje 14 društev vojnih invalidov, ki so registrirana po zakonu o društvih ter imajo vsa status invalidske organizacije. Organizacija ima tudi status nevladne, reprezentativne invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu. Kot taka je tudi polnopravna članica Svetovne federacije veteranov in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Janez Podržaj, bo v oddaji tudi opisal pomen organiziranja vojaških vojnih invalidov še v času Avstro-ogrske monarhije, Kraljevine SHS, ter Jugoslavije po letu 1945. Zveza vojnih invalidov Slovenije je bila sicer ustanovljena 30. septembra 1945, vendar se je 3. julija 1962 združila z ZZB NOV Slovenije. Danes je v Sloveniji okoli 2.000 vojaških invalidov in družinskih članov. Od tega še 400 vojaških vojnih invalidov iz časa Druge svetovne vojne, 900 vojaških mirnodobnih invalidov in 500 družinskih članov ter nekaj manj kot 100 vojaških vojnih invalidov iz obdobja agresije na Slovenijo v letu 1991. Imajo pa še 200 prostovoljcev, ki nimajo tega statusa.

Več o posebnih socialnih programov te organizacije in o njihovih družabnih srečanjih pa boste izvedeli v oddaji to nedeljo med 13.10 in 13.50 uro na frekvencah Radia Triglav, ki so 96, 101.5, 101.1, 89,8 in 103,5 MHz. Vabljeni k poslušanju!

Borut Pogačnik