POMIRJAMO PANIKO

Kljub preplahu, smo se v Združenju invalidov – Forumu Slovenije odločili, da še naprej pomagamo invalidom ter še zlasti tistim s kombiniranimi motnjami in težavami do katerih prihaja zaradi starosti in postopnega ugašanja življenjskih funkcij. Zato izvajalci posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja ob izjemni skrbi za samozaščito in zaščito obiskanega, pomagajo blažiti posledice osamljenosti in večkratni prepuščenosti takšnih oseb samih sebi, zlasti pri pomoči dostave hrane in drugih življenjsko pomembnih potrebščinah.

Prav tako bomo nadaljevali s številnimi radijskimi oddajami po slovenskih radijskih postajah, kot smo do sedaj. V tem času je zlasti potrebno, da ne samo invalidi in ne samo naše članice in člani, ampak celotna slovenska populacija začutijo bližino in se ozavejo, da smo vsi povezani. Predvsem pa je treba v ljudeh gojiti optimizem in časovno odmerjenost pandemije, ki se je tudi skozi zgodovino kužnih bolezni pokazala večinoma kot kratko obdobje. S to mislijo bomo presegli tudi stereotipe in predsodke v pogledu usodnosti.

Čeprav so se morda spremenile naši načini in navade vsakdanjega življenja, pa je tem bolj  pomembno, kako v kriznih časih znamo in moramo pomagati tistim, ki si sami ne morejo. Če je bilo že našo poslanstvo v preteklosti namenjeno blaženju socialnih razlik, ki izhajajo iz invalidnosti, starosti ali drugih bolezni, pa je povsem pričakovano, da to prav tem času izvajamo še naprej!

Borut Pogačnik