STANOVANJSKI PRIMANJKLJAJ V SLOVENIJI JE ZELO VELIK

V oddaji Odprta dlan, 21. februarja 2020, smo se pogovarjali o rešitvah stanovanjske problematike v naši državi z direktorjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomirjem Remcem in direktorjem Javnega stanovanjskega sklada (JSS) MOL Sašom Rinkom.

JSS MOL je institucija, ki skrbi za javno stanovanjsko preskrbo v Ljubljani. Po zadnjih informacijah Saše Rinka razpolagajo z 4.275 stanovanjskimi enotami. Ne moremo mimo tega, da na vsakokratnih razpisih za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj kandidira 10 krat več prosilcev kolikor je sploh na razpolago stanovanjskih enot. »Na zadnjem razpisu smo, bomo podelili okrog 300 stanovanjskih enot, prosilcev pa je bilo 3.337, razpolagamo pa s 4.275 stanovanjskimi enotami. Od tega števila je 440 bivalnih enot, to so tiste enote, ki so namenjene za reševanje najhujših bivanjskih stisk, to so praktično stanovanjske enote, katerih površinski cenzusi so bistveno manjši od tistih za neprofitno najemna stanovanja razpolagamo tudi z 43 enotami, to so hiše ali stanovanjske enote, ki jih oddajamo nevladnim organizacijami, kot so Zveza paraplegikov, Zveza Sonček, skrbijo za stanovanjsko preskrbo posebej ranljivih skupin in hkrati zagotavljamo tudi del stanovanjskih enot v okviru oskrbovanih stanovanj, teh imamo pa na razpolago 82 na treh lokacijah«, je o trenutni stanovanjski problematiki povedal Sašo Rink. Opozoril je tudi, da ima mesto Dunaj kar 400.000 stanovanjskih enot ali 100 krat več kot Ljubljana.

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec je opozoril na velik prepad med generacijami, kar zadeva lastništva in najem stanovanj. Tako bodo prav za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani kmalu odprli nove prostore, ki bodo obogatili možnost na poti do najemnega stanovanja za mlade. Direktor republiškega sklada si je zadal tudi visok cilj, in sicer da bi do leta 2025 ponudili 10.000 novih stanovanjskih enot, ki bodo namenjena izključno najemu. Ob tem je opozoril, da je pri tem izjemnega pomena sistemski vir financiranja. Ker ima nova vlada tudi velike načrte v zvezi s stanovanjsko politiko, pričakujemo, da bodo direktorju mag. Črtomirju Remcu pri tem absolutno pritrdili, saj se je v zadnjih letih in odkar je direktor izjemno dokazal na tem področju. Nenazadnje je s svojo odprtostjo tudi vedno zaželen gost naših oddaj, ko mu invalidi, mladi in ljudje v stanovanjski stiski postavljajo vprašanja v zvezi s svojimi težavami in na njih, kot v tej oddaji, vedno odgovori z natančnostjo ter jim tudi pomaga z nasveti najti pot do rešitve.

Tudi tokrat je bilo veliko klicev na katera sta odgovarjala oba gosta, hkrati pa smo zastavili tudi nekaj zanimivih nagradnih vprašanj za praktične nagrade, ki so vedno dobro sprejete. No, seveda, to tudi dvigne prag poslušanosti naših oddaj že skozi dve desetletji.

Borut Pogačnik