MEDALJA ZA DOLGOLETNO DELO Z INVALIDI – Simona Bukovec

Združenje invalidov Forum Slovenije, ki že dvaindvajseto leto deluje na območju občine Medvode, je predlagalo njihovo sodelavko – izvajalko posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja Simono Bukovec za prejemnico medalje Občine Medvode, in sicer za njeno neprekinjeno in neutrudno delo z invalidi na območju občine Medvode od leta 2001 naprej.

Simona Bukovec se je aktivno vključila v  posebni socialni program  Veriga psihosocialne oskrbe in druženja leta 2002 in že istega leta začela delati v medvoški občini, kjer še vedno uspešno izvaja ta program. V teh šestnajstih letih je spremljala najtežje invalide in starostnike s številnimi kombiniranimi motnjami. Veliko tistih, ki so bili uporabniki teh brezplačnih uslug, je že pokojnih. Vsako leto pa posveti svojo pozornost novim z večnimi ali manjšimi invalidnostmi. Delo izvajalke takega programa je predvsem obiskovanje teh oseb na njihovih domovih ali v domovih za starejše, ko ne zmorejo biti več doma. Seveda pa jih obiskuje tudi ko morajo na krajše ali daljše zdravljenje v bolnišnico ali druge rehabilitacijske centre. V tem dolgem obdobju je skušala vsakomur od uporabnikov tega programa nameniti čim več pozornosti ter jih bodrila v njihovi osamljenosti in večkrat močni melanholiji ter jim prinašala novo upanje in optimizem. Taki obiski in srečanja so namenjeni zlasti pogovoru, treniranju mentalnih sposobnosti in spomina, branju, sprehodom, urejanju osebne garderobe in podobnemu. Vse to je za uporabnike programa brezplačno in ne sodelujejo pri nobenih  stroških  organizacije. Delo Simone Bukovec je pomembno, a morda na videz manj opazno. Njena predanost invalidom in želja po pomoči pa sta tudi v  organizaciji postali besedi za opis vzornega izvajalca posebnega socialnega programa.

Vir: Glasilo občine Medvode – Sotočje (Maja Bertoncelj)