OBČINE ŽELE BITI PO MERI INVALIDOV

Z Radia Robin so nam pravkar sporočili, da bo oddaja za invalide Ozrimo se, že danes med 11. in 12. uro na frekvencah: 99,5 in 100,00 MHz.

Oddaja je bila posneta zadnji petek. V pogovoru z Borutom Pogačnikom, je Valter Adamič govoril o svoji življenjski poti in pomembnih mejnikih.

Med drugim je bil predsednik Medobčinskega društva delovnih invalidov v Novi Gorici, član Društva paralitikov Slovenije in še drugih organizacij. Do nedavnega je bil zaposlen v Slovenski vojski.

V pogovoru je tudi omenil, kako pomembno je zgodnje cepljenje otrok, saj je bil sam žrtev otroške paralize, ker ga niso cepili takoj po rojstvu, ampak šele, ko je bil star pol leta. Tako je moral kot otrok z otroško paralizo preživeti več let  zavodu v Stari Gori pri Novi Gorici.

Kaj prinaša občina po meri invalidov, pa je bila glavna tema oddaje. Več o tem si lahko preberete v priloženem članku.

Zaradi izjemno zanimive vsebine, bo radio oddajo ponovno predvajal to nedeljo med 7. in 8. uro zjutraj.

 

PODELITVI LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

mag. Valter Adamič

Podelitev listine Občina po meri invalidov Občini Miren-Kostanjevice je pogled na pot človekovega dostojanstva. Za nas je sreča, socialna vključenost oseb s posebnimi potrebami ključna spodbuda za razvoj dojemanja osebnostne rasti okolja v katerem živimo in delamo.

Če smo v preteklosti dojemali zaposlitvene možnosti za invalida na delovnih mestih vratarja, telefonista, predstavlja današnjo vizijo prepoznavanje potencialnih razvojnih možnosti invalida kot posameznika, ki lahko s svojim potencialom postaja ustvarjalni del okolja svojega delovanja.

Na Goriškem beležimo izjemne rezultate na področju zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica je pri teh uspehih odigrala ključno vlogo. Tudi Zavod RS Slovenije OS Nova Gorica postaja »Zavod po meri invalidov«.

Če smo v preteklosti smatrali arhitektonske ovire za gibalno ovirane, je današnje razumevanje arhitektonskih ovir preraslo na višji nivo razumevanja oviranosti na področju senzoričnih ovir, komunikacijskih ovir, čustvenih in miselnih ovir.

Prepričan sem, da projekt Občina po meri invalidov presega izvajanje akcijskega načrta – razvoja lokalne skupnosti prijazna do invalidov. S tem projektom smo hkrati razvijali tudi delovanje regionalnih inštitucij, ki delujejo na lokalnem nivoju.

Podelitev listine Občini Miren-Kostanjevica predstavlja proces stalne rasti življenjskega in delovnega okolja. V Goriški pokrajini imamo kar pet občin, ki so prejemnice listine Občine po meri invalidov. Njihov vpliv na izboljšanje kvalitete življenja in dela oseb s posebnimi potrebami (invalidov, bolnikov in starejših oseb) presega lokalne meje občin po meri invalidov in postavlja nenapisane standarde, ki izboljšujejo kvaliteto življenja ljudi tudi v občinah, ki te listine še nimajo.

Prav projekt, ki smo ga izvajali v Občini Miren-Kostanjevica, je prerasel v projekt sodelovanja med Občino Renče-Vogrsko in Občino Miren-Kostanjevico. Skupaj razvijamo programe, ki igrajo povezovalno vlogo s ciljem večje vključenosti oseb s posebnimi potrebami na področju zaposlovanja, izobraževanja, športa, sociale in zdravstva.

Prav sad sodelovanja med občinami na tem projektu je uresničevanje vizije združevanja sociale in zdravstva na področju sodelovanja inštitucij, lokalne skupnosti in sociale. Projekt Občina po meri invalidov predstavlja gnezdo lastovic, znanilk rojstva novih idej novih pobud in dela za dobro oseb s posebnimi potrebami. Predstavlja gibanje ljudi ki nakazuje pot povezovanja med občinami s ciljem soustvarjanja in spreminjanja predpisov in zakonov po meri oseb s posebnimi potrebami.

Občina Miren-Kostanjevica je postala članica velike družine, ki bo letos štela 29 Občin po Meri invalidov. Je majhna občina po številu prebivalstva in gospodarski moči, postaja pa velika občina, zastavonoša aktivnosti – občina po meri invalidov. Kot koordinator projektov Občina po meri invalidov v imenu vseh invalidskih organizacij se zahvaljujem za zaupanje in podporo županu občine Miren-Kostanjevica g. Mavricij Humarju, Občinskim svetnikom in Občinski upravi, Svetu za invalide Občine Miren-Kostanjevica, predsednikom krajevnih skupnosti, vodstvom ostalih nevladnih organizacij in strokovnim sodelavcem inštitucij, ki delujejo na območju Občine Miren-Kostanjevica. Vsi skupaj smo odigrali odločilno vlog povezovanja in sodelovanja. Le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem deležnikov v tej zgodbi  smo lahko dosegli te rezultate.

Za vse nas – je okolje v Občini Miren-Kostanjevica poezija našega srca.

HVALA VSEM, DA SMO SESTAVILI TO ZGODBO O USPEHU.