INVALIDI SMO DEL CIVILNE DRUŽBE

bšV zelo odmevni radijski oddaji Odprta dlan, v petek, 30. junija, je Boris Šuštaršič govoril o najnovejših zapletih v zvezi z oblikovanjem Sveta FIHO, kjer bi morali po dogovoru med humanitarnimi in invalidskimi organizacijami, izvoliti predsednika Sveta, kar pa se ni zgodilo, saj so podprli predstavnika vlade v svetu, kar se do sedaj še ni nikoli zgodilo, saj so se skozi vsa leta, kot predsedniki sveta izmenjevali predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij. Iz protesta proti takšnemu načinu, so predstavniki večine invalidskih organizacij sejo zapustili.

Boris Šuštaršič je govoril tudi o drugih poskusih izrinjanja invalidov iz procesa odločanja. Opozoril je tudi na druga kratenja pravic invalidov in bil tudi kritičen do nove zdravstvene reforme, ki invalidom prav tako ne prinaša nič dobrega.

Omenil je možnost, da bo spet kandidiral za državnega svetnika v Državnem svetu RS.

Dotaknil se je tudi nedavne mednarodne konference predstavnikov invalidskih podjetji ter povedal, da so invalidska podjetja v Sloveniji zelo uspešna. Pri tem je še zlasti izpostavil invalidsko podjetje Birografika Bori.

Ker so pred vrati počitnice je tudi opozoril na pomen obnovitvene rehabilitacije za invalide.

Prepričan je bi, da mora Svet za invalide v svojem novem mandatnem obdobju narediti veliko več, kot pa mu je to uspelo doslej.