CIVILNI INVALIDI VOJN SO OPOZORILI

sdr

Na posebni tiskovni konferenci Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki je bila v četrtek 15.junija, so invalidi opozorili na stalno zniževanje pravic civilnim in drugim invalidom vojn v državi.

Povedali so tudi, da so kar eno leto čakali na sestanek z odgovornimi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kamor jih je napotil, po sestanku z njim, predsednik vlade Miro Cerar. Sprašujejo se ali predsednik nima dovolj avtoritete ali pa ga nekdo na resornem ministrstvu ne posluša?

Tiskovna konferenca je bila zelo odmevna, saj je STA obvestila vse slovenske medije in objavila tudi izjavo predsednika zveze mag. Adolfa Videnška.

Zaslužni profesor dr. Andrej Šalehar je opozoril na zanimive primere pravic iz časa Avstro-Ogrske monarhije in predstavil vrsto dokumentov tistega časa. To so listine iz leta 1917 in kasneje. Profesor trenutno dela tudi na odkrivanju novih primerov listin v arhivih slovenskih arhivih in knjižnicah. Njegovo delo je objavljeno tudi  v digitalni knjižnici Slovenije (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NSZ01vwu), sicer pa je doktor Šalehar agronom.

Ob dnevu civilnih invalidov vojn so tako dostojno opozorili nase tudi mlajše generacije, ki so tudi še žrtve odvrženega vojaškega materiala iz Prve in Druge svetovne vojne in Vojne za Slovenijo.

 

cis1

 

Podroben opis prve zakonske zaščite civilnih vojnih poškodovancev na ozemlju današnje Slovenije, ki bo letos praznovala 100.letnico, lahko dobite na naslovu Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, kjer vam jo bodo radi posredovali.

 

 

Resolucija civilnih invalidov vojn Slovenije

Civilni invalidi vojn (CIV) Slovenije, zbrani na vseslovenskem srečanju CIV Slovenije, sprejemamo resolucijo, s katero seznanjamo slovensko javnost in Vlado RS; z našimi opravičenimi pričakovanji glede ohranjevanja in izboljševanja varstva CIV Slovenije. Prav tako o odnosu slovenske države do teh vsebin.

1.

Dejstvo je, da smo CIV postali vojni invalidi – ne po svoji krivdi, zaradi poškodb z vojaškimi razstrelivi med vojnami ali po njih. Pri tem, smo bili kot otroci  ukradeni za otroštvo in obsojeni na »zapor s svojimi invalidnostmi«, brez možnosti pomilostitve, vse do konca življenja.

2.

Veliko se piše in govori o spravi, zaradi dogajanj v času med, ob in po drugi svetovani vojni ter budi žrtve, ki so že dotrpele svojo usodo.

Ostali pa smo mi, civilni vojni poškodovanci, ki še vedno trpimo, predvsem zaradi človeškega brezumja! Z nami pa se nihče ne pogovarja o spravi.

Po dolgotrajnem prigovarjanju, nas je predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, sicer sprejel v februarju 2016 na pogovor, zaradi 20-letnega zanemarjanja in nujnosti dopolnjevanja varstva vojnih invalidov Slovenije.

Res, da je predsednik Vlade RS takrat naložil ministrici MDDSZEM obveznost – dogovarjanja z nami o teh vsebinah. Res pa je tudi, da se to ministrstvo obnaša tako, kot da smo mi zaradi njih in ne oni zaradi nas. Po enem letu od vložitve naših predlogov, so sklicali delovni sestanek z nami, da smo obravnavali te predloge.

Povedali so nam, da je obseg varstva vojnih invalidov v RS nadaljevanje obsega tega varstva v bivši SFRJ. Zavrnili so praktično vse naše predloge za vrnitev odvzetih pravic in nadaljnje zboljševanje varstva, pogovarjali se bomo edino še glede usklajevanja prejemkov.

3.

Civilni poškodovanci vojn odločno zahtevamo od RS:

  • Da nemudoma uredi pravično usklajevanje prejemkov vojnih invalidov
  • Da se vrne in ustrezno uredi obnovitvena zdravstvena rehabilitacija za vojne invalide
  • Zahtevamo, da država preneha z brezbrižnim odnosom do vojnih invalidov, da takoj pristopi, ob sodelovanju z vojnimi invalidi, k iskanju oblik, načinov in obsega varstva, ki bo za vse vojne poškodovance predstavljalo pošteno pravično odškodnino za njihovo neposredno in posredno škodo, na osebni integriteti in osebnem zdravju

4.

Nikakor ne sprejemamo ugovorov o pomanjkanju sredstev in nesorazmernosti z drugimi upravičenci:

  • vsako leto se izdatki za vojne invalide zmanjšajo za okoli 10%, zaradi našega odhajanja
  • posebej poudarjamo, da RS vse do sedaj še ni postavila in izterjala pravičnih vojnih odškodnin od agresorjev v drugi svetovni vojni na naše ozemlje. Apeliramo, da to stori!

Še enkrat:  mi smo živi spomeniki človeškega brezumja! Smo vest človeštva! Zaslužimo boljši odnos do nas!

Pridržujemo si pravico poročati o teh anomalijah v naši državi, tako slovenski javnosti, kot tudi ustreznim institucijam v Evropi, zlasti tudi glede neurejenosti vojnih odškodnin. Pridržujemo si tudi pravico predlagati razrešitev odgovornih za te anomalije.

 

CIV Slovenije, Trebnje, 14.6.2017

 

 

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://drive.google.com/file/d/0B9U1OOmh_DKmVE1telZZZEY4ZFU/view