O življenju gluhih

V soboto, 4. junija, bo med 10.15 in 10.50 na Radiu Celje v oddaji Sončni žarek, sodelovala sekretarka Medobčinskega društva gluhih in naglušnih s sedežev v Celju Sibila Čater. V oddaji bo govorila o izvajanju posebnih socialnih programov za gluhe in naglušne, kakor tudi o pomembni vlogi društva, kot družabni točki srečevanj članov.

Omenila bo tudi, kako pomemben je pristop h gluhi osebi, če tega nismo vajeni. Na področju življenja in dela gluhih je še veliko nepopravljenih krivic in težav, zato bodo v društvih tudi naprej delovali pri odpravljanju le teh. Oddajo smo posneli prejšnji teden.

sibila čater