OBČINE ŽELE BITI PO MERI INVALIDOV

Z Radia Robin so nam pravkar sporočili, da bo oddaja za invalide Ozrimo se, že danes med 11. in 12. uro na frekvencah: 99,5 in 100,00 MHz.

Oddaja je bila posneta zadnji petek. V pogovoru z Borutom Pogačnikom, je Valter Adamič govoril o svoji življenjski poti in pomembnih mejnikih.

Med drugim je bil predsednik Medobčinskega društva delovnih invalidov v Novi Gorici, član Društva paralitikov Slovenije in še drugih organizacij. Do nedavnega je bil zaposlen v Slovenski vojski.

V pogovoru je tudi omenil, kako pomembno je zgodnje cepljenje otrok, saj je bil sam žrtev otroške paralize, ker ga niso cepili takoj po rojstvu, ampak šele, ko je bil star pol leta. Tako je moral kot otrok z otroško paralizo preživeti več let  zavodu v Stari Gori pri Novi Gorici.

Kaj prinaša občina po meri invalidov, pa je bila glavna tema oddaje. Več o tem si lahko preberete v priloženem članku.

Zaradi izjemno zanimive vsebine, bo radio oddajo ponovno predvajal to nedeljo med 7. in 8. uro zjutraj.

 

PODELITVI LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

mag. Valter Adamič

Podelitev listine Občina po meri invalidov Občini Miren-Kostanjevice je pogled na pot človekovega dostojanstva. Za nas je sreča, socialna vključenost oseb s posebnimi potrebami ključna spodbuda za razvoj dojemanja osebnostne rasti okolja v katerem živimo in delamo.

Če smo v preteklosti dojemali zaposlitvene možnosti za invalida na delovnih mestih vratarja, telefonista, predstavlja današnjo vizijo prepoznavanje potencialnih razvojnih možnosti invalida kot posameznika, ki lahko s svojim potencialom postaja ustvarjalni del okolja svojega delovanja.

Na Goriškem beležimo izjemne rezultate na področju zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica je pri teh uspehih odigrala ključno vlogo. Tudi Zavod RS Slovenije OS Nova Gorica postaja »Zavod po meri invalidov«.

Če smo v preteklosti smatrali arhitektonske ovire za gibalno ovirane, je današnje razumevanje arhitektonskih ovir preraslo na višji nivo razumevanja oviranosti na področju senzoričnih ovir, komunikacijskih ovir, čustvenih in miselnih ovir.

Prepričan sem, da projekt Občina po meri invalidov presega izvajanje akcijskega načrta – razvoja lokalne skupnosti prijazna do invalidov. S tem projektom smo hkrati razvijali tudi delovanje regionalnih inštitucij, ki delujejo na lokalnem nivoju.

Podelitev listine Občini Miren-Kostanjevica predstavlja proces stalne rasti življenjskega in delovnega okolja. V Goriški pokrajini imamo kar pet občin, ki so prejemnice listine Občine po meri invalidov. Njihov vpliv na izboljšanje kvalitete življenja in dela oseb s posebnimi potrebami (invalidov, bolnikov in starejših oseb) presega lokalne meje občin po meri invalidov in postavlja nenapisane standarde, ki izboljšujejo kvaliteto življenja ljudi tudi v občinah, ki te listine še nimajo.

Prav projekt, ki smo ga izvajali v Občini Miren-Kostanjevica, je prerasel v projekt sodelovanja med Občino Renče-Vogrsko in Občino Miren-Kostanjevico. Skupaj razvijamo programe, ki igrajo povezovalno vlogo s ciljem večje vključenosti oseb s posebnimi potrebami na področju zaposlovanja, izobraževanja, športa, sociale in zdravstva.

Prav sad sodelovanja med občinami na tem projektu je uresničevanje vizije združevanja sociale in zdravstva na področju sodelovanja inštitucij, lokalne skupnosti in sociale. Projekt Občina po meri invalidov predstavlja gnezdo lastovic, znanilk rojstva novih idej novih pobud in dela za dobro oseb s posebnimi potrebami. Predstavlja gibanje ljudi ki nakazuje pot povezovanja med občinami s ciljem soustvarjanja in spreminjanja predpisov in zakonov po meri oseb s posebnimi potrebami.

Občina Miren-Kostanjevica je postala članica velike družine, ki bo letos štela 29 Občin po Meri invalidov. Je majhna občina po številu prebivalstva in gospodarski moči, postaja pa velika občina, zastavonoša aktivnosti – občina po meri invalidov. Kot koordinator projektov Občina po meri invalidov v imenu vseh invalidskih organizacij se zahvaljujem za zaupanje in podporo županu občine Miren-Kostanjevica g. Mavricij Humarju, Občinskim svetnikom in Občinski upravi, Svetu za invalide Občine Miren-Kostanjevica, predsednikom krajevnih skupnosti, vodstvom ostalih nevladnih organizacij in strokovnim sodelavcem inštitucij, ki delujejo na območju Občine Miren-Kostanjevica. Vsi skupaj smo odigrali odločilno vlog povezovanja in sodelovanja. Le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem deležnikov v tej zgodbi  smo lahko dosegli te rezultate.

Za vse nas – je okolje v Občini Miren-Kostanjevica poezija našega srca.

HVALA VSEM, DA SMO SESTAVILI TO ZGODBO O USPEHU.

 

INVALIDI NOČEJO BITI MANJ VREDNI

V ponedeljkovi oddaji Odprta Dlan, ki jo je vodil Borut Pogačnik, je Ivo Jakovljevič, poslovni sekretar Društva distrofikov Slovenije, energično ubranil poimenovanje invalid napram novodobnim poskusom razvrednotenja tega pojma v naši družbi. Opozoril je, da se že skoraj 20 let pojavljajo različni koncepti, ki žele v bistvu samo še bolj razvrednotiti invalide kot osebe, pa tudi kot posameznike v določenih družbenih situacijah.

Relativno nevtralni pojem invalid in invalidnost, sta na nek način tudi del našega splošnega sporazumevanja in temeljita na pozitivni vrednostni sodbi, ne pa na podmeni da je to nekaj slabega oziroma se nanaša na osebo, ki je manj vredna, nesposobna, neuveljavljena, s številnimi posebnimi potrebami itn.

Govoril je tudi o življenju in delu distrofikov, skorajšnji 50. letnici ustanovitvi društva ter o uspehih obeh invalidskih podjetji: Birografike Bori in Doma dva topola. Tudi ni pozabil omeniti kulturnih, družabnih in športnih dejavnosti društva, kakor tudi posebnega socialnega programa Prevozi po vsej Sloveniji.

Že v začetku oddaje je poslušalce seznanil z razlikami med invalidi na vozičkih, kamor sodijo tudi paraplegiki, tetraplegiki, invalidi z multiplo sklerozo in tako naprej, kajti velikokrat se zgodi, da prav med te kategorije prištejejo  tudi distrofike, čeprav gre za več oblik mišično živčnih bolezni, k z naštetim nimajo dosti skupnega.

V oddajo se je javilo več poslušalcev s svojimi različnimi vprašanji, kar je ponedeljkovo dopoldne še bolj popestrilo.

 

Maša Vavpot

MLADE GENERACIJE ŽELE SPOZNAVATI INVALIDE

Kljub zgo321dnji uri, so danes ob 7.30, učenci osmih razredov Osnovne šole Vič, napolnili veliko dvorano šole, kjer je bilo nato predavanje Igorja Mravlje z naslovom Invalidi –  uspešni ljudje, ki sooblikujejo našo civilizacijo. Tokrat je predavatelj predavanje popestril tudi z največjimi uspehi svetovnih, evropskih in slovenskih invalidov. Učenci so z velikim zanimanjem spremljali skoraj 90 minutno predavanje.

Ob tej priložnosti smo se jim še posebej zahvalili za njihovo pozornost ter jim povedali, da v primerih, ko bodo morda ˝nesrečni˝ zaradi ocen ali kakšnih drugih neprijetnih dogodkov v šoli ali doma, lahko pomislijo na invalide, ki so kljub svoji težki invalidnosti, dosegli izjemne uspehe na področjih znanosti, glasbe, likovne umetnosti, fotografije, politike in športa.

S tem našim nasvetom smo tudi končali zanimiv ˝izlet˝ v zgodovino in življenje vseh vrst invalidov.

Tega medgeneracijskega srečanja in predavanja, so se udeležili tudi predstavniki Društva upokojencev iz Ljubljane, vojaških vojnih invalidov in različnih združenj Vojne za Slovenijo in Zveze borcev. Tudi prisotni invalidi so bili prijetno presenečeni nad pozornostjo učencev, ki so kljub svoji mladosti, pokazali pretanjen čut za invalide.

123

SOBOTA S PARAPLEGIKI

JP

Življenje paralitikov poznamo zelo slabo, saj gre za invalide, ki so postali to zaradi otroške paralize. Po iznajdbi cepiva zoper otroško paralizo, ta oblika bolezni in posledično invalidnosti, se ni več pojavljala. V zadnjem desetletju pa je veliko negodovanj nad obveznim cepljenjem otrok, vendar se otroška paraliza v svetu spet pojavlja in je cepljenje še kako potrebno.

Posledice otroške paralize so namreč tako težke, da je takšno tveganje popolnoma nesmiselno zlasti ker so dandanašnja cepiva popolnoma varna.

Vse o tej obliki invalidnosti pa to soboto med 14. in 15. uro na Radiu Štajerski Val, kjer bo v pogovoru z Jankom Pircem, članom izvršnega odbora Društva paralitikov Slovenije – PARAS, tekla beseda o vseh razsežnostih tovrstne invalidnosti.

Janko Pirc bo govoril tudi o obnovitveni rehabilitaciji in tudi o drugih vrstah pomoči za ohranjevanje zdravja paralitikov v naši državi. V mesecu avgustu je bil tudi vodja skupine paraliltikov na obnovitveni rehabilitaciji v Laškem, ki se je je udeležili 24 paralitikov. Vsi so bili zelo zadovoljni, saj jim je ta precej pomagala.

Oddaja bo zelo zanimiva zato prisluhnite na frekvencah Radia Štajerski Val, ki sta 93,7 in 87,6 MHZ.

Borut Pogačnik

INVALIDI SMO DEL CIVILNE DRUŽBE

bšV zelo odmevni radijski oddaji Odprta dlan, v petek, 30. junija, je Boris Šuštaršič govoril o najnovejših zapletih v zvezi z oblikovanjem Sveta FIHO, kjer bi morali po dogovoru med humanitarnimi in invalidskimi organizacijami, izvoliti predsednika Sveta, kar pa se ni zgodilo, saj so podprli predstavnika vlade v svetu, kar se do sedaj še ni nikoli zgodilo, saj so se skozi vsa leta, kot predsedniki sveta izmenjevali predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij. Iz protesta proti takšnemu načinu, so predstavniki večine invalidskih organizacij sejo zapustili.

Boris Šuštaršič je govoril tudi o drugih poskusih izrinjanja invalidov iz procesa odločanja. Opozoril je tudi na druga kratenja pravic invalidov in bil tudi kritičen do nove zdravstvene reforme, ki invalidom prav tako ne prinaša nič dobrega.

Omenil je možnost, da bo spet kandidiral za državnega svetnika v Državnem svetu RS.

Dotaknil se je tudi nedavne mednarodne konference predstavnikov invalidskih podjetji ter povedal, da so invalidska podjetja v Sloveniji zelo uspešna. Pri tem je še zlasti izpostavil invalidsko podjetje Birografika Bori.

Ker so pred vrati počitnice je tudi opozoril na pomen obnovitvene rehabilitacije za invalide.

Prepričan je bi, da mora Svet za invalide v svojem novem mandatnem obdobju narediti veliko več, kot pa mu je to uspelo doslej.

SO NAD INVALIDSKIMI ORGANIZACIJAMI ČRNI OBLAKI?

V jutrišnji oddaji Odprta dlan ob 10.30 bo gost Boris Šuštaršič, ki bo govoril o problematiki financiranj invalidskih organizacij, konstituiranju Sveta Fundacije za financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij v novem, 5. mandatnem obdobju od letos pa do 2022. Dotaknil se bo tudi nedavnih dogodkov v zvezi s tem, ki so pripeljali do nestrinjanja večinskega dela invalidskih organizacij v zvezi z volitvami v Svetu FIHO in v zvezi s predvidevanjem, da gre v tem primeru za podržavljanje civilne družbe s strani vladnih predstavnikov v FIHO.

Oddaja je kontaktna in bo trajala predvidoma do 11.15, kar pomeni, da lahko v tem času tudi pokličete na številko 01 786 0 400. Frekvence Radia zeleni Val so: 95,1MHz, 95,9 MHz in 100,3 MHz.

CIVILNI INVALIDI VOJN SO OPOZORILI

sdr

Na posebni tiskovni konferenci Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki je bila v četrtek 15.junija, so invalidi opozorili na stalno zniževanje pravic civilnim in drugim invalidom vojn v državi.

Povedali so tudi, da so kar eno leto čakali na sestanek z odgovornimi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kamor jih je napotil, po sestanku z njim, predsednik vlade Miro Cerar. Sprašujejo se ali predsednik nima dovolj avtoritete ali pa ga nekdo na resornem ministrstvu ne posluša?

Tiskovna konferenca je bila zelo odmevna, saj je STA obvestila vse slovenske medije in objavila tudi izjavo predsednika zveze mag. Adolfa Videnška.

Zaslužni profesor dr. Andrej Šalehar je opozoril na zanimive primere pravic iz časa Avstro-Ogrske monarhije in predstavil vrsto dokumentov tistega časa. To so listine iz leta 1917 in kasneje. Profesor trenutno dela tudi na odkrivanju novih primerov listin v arhivih slovenskih arhivih in knjižnicah. Njegovo delo je objavljeno tudi  v digitalni knjižnici Slovenije (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NSZ01vwu), sicer pa je doktor Šalehar agronom.

Ob dnevu civilnih invalidov vojn so tako dostojno opozorili nase tudi mlajše generacije, ki so tudi še žrtve odvrženega vojaškega materiala iz Prve in Druge svetovne vojne in Vojne za Slovenijo.

 

cis1

 

Podroben opis prve zakonske zaščite civilnih vojnih poškodovancev na ozemlju današnje Slovenije, ki bo letos praznovala 100.letnico, lahko dobite na naslovu Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, kjer vam jo bodo radi posredovali.

 

 

Resolucija civilnih invalidov vojn Slovenije

Civilni invalidi vojn (CIV) Slovenije, zbrani na vseslovenskem srečanju CIV Slovenije, sprejemamo resolucijo, s katero seznanjamo slovensko javnost in Vlado RS; z našimi opravičenimi pričakovanji glede ohranjevanja in izboljševanja varstva CIV Slovenije. Prav tako o odnosu slovenske države do teh vsebin.

1.

Dejstvo je, da smo CIV postali vojni invalidi – ne po svoji krivdi, zaradi poškodb z vojaškimi razstrelivi med vojnami ali po njih. Pri tem, smo bili kot otroci  ukradeni za otroštvo in obsojeni na »zapor s svojimi invalidnostmi«, brez možnosti pomilostitve, vse do konca življenja.

2.

Veliko se piše in govori o spravi, zaradi dogajanj v času med, ob in po drugi svetovani vojni ter budi žrtve, ki so že dotrpele svojo usodo.

Ostali pa smo mi, civilni vojni poškodovanci, ki še vedno trpimo, predvsem zaradi človeškega brezumja! Z nami pa se nihče ne pogovarja o spravi.

Po dolgotrajnem prigovarjanju, nas je predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, sicer sprejel v februarju 2016 na pogovor, zaradi 20-letnega zanemarjanja in nujnosti dopolnjevanja varstva vojnih invalidov Slovenije.

Res, da je predsednik Vlade RS takrat naložil ministrici MDDSZEM obveznost – dogovarjanja z nami o teh vsebinah. Res pa je tudi, da se to ministrstvo obnaša tako, kot da smo mi zaradi njih in ne oni zaradi nas. Po enem letu od vložitve naših predlogov, so sklicali delovni sestanek z nami, da smo obravnavali te predloge.

Povedali so nam, da je obseg varstva vojnih invalidov v RS nadaljevanje obsega tega varstva v bivši SFRJ. Zavrnili so praktično vse naše predloge za vrnitev odvzetih pravic in nadaljnje zboljševanje varstva, pogovarjali se bomo edino še glede usklajevanja prejemkov.

3.

Civilni poškodovanci vojn odločno zahtevamo od RS:

  • Da nemudoma uredi pravično usklajevanje prejemkov vojnih invalidov
  • Da se vrne in ustrezno uredi obnovitvena zdravstvena rehabilitacija za vojne invalide
  • Zahtevamo, da država preneha z brezbrižnim odnosom do vojnih invalidov, da takoj pristopi, ob sodelovanju z vojnimi invalidi, k iskanju oblik, načinov in obsega varstva, ki bo za vse vojne poškodovance predstavljalo pošteno pravično odškodnino za njihovo neposredno in posredno škodo, na osebni integriteti in osebnem zdravju

4.

Nikakor ne sprejemamo ugovorov o pomanjkanju sredstev in nesorazmernosti z drugimi upravičenci:

  • vsako leto se izdatki za vojne invalide zmanjšajo za okoli 10%, zaradi našega odhajanja
  • posebej poudarjamo, da RS vse do sedaj še ni postavila in izterjala pravičnih vojnih odškodnin od agresorjev v drugi svetovni vojni na naše ozemlje. Apeliramo, da to stori!

Še enkrat:  mi smo živi spomeniki človeškega brezumja! Smo vest človeštva! Zaslužimo boljši odnos do nas!

Pridržujemo si pravico poročati o teh anomalijah v naši državi, tako slovenski javnosti, kot tudi ustreznim institucijam v Evropi, zlasti tudi glede neurejenosti vojnih odškodnin. Pridržujemo si tudi pravico predlagati razrešitev odgovornih za te anomalije.

 

CIV Slovenije, Trebnje, 14.6.2017

 

 

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://drive.google.com/file/d/0B9U1OOmh_DKmVE1telZZZEY4ZFU/view